Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Kaiu Auto, AS
Peategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused Rahvusvaheline auto-kaubavedu
Registrikood 10029855
Asutamisaasta 1992
Töötajate arv 7
Tegevjuht Avo Aljamaa
Aadress Kasvandu tee 7 Kaiu 79301 Raplamaa
Telefon 484 5491
Faks 484 5491
E-post kaiu.auto@mail.ee