Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Kehtna Hoiu-Laenuühistu, Tulundusühistu
Peategevusala Finantsvahendus EMTAK koodiga 65
Tooted/teenused laenude andmine, hoiused, liikluskindlustus
Lisainfo
Registrikood 10407990
Asutamisaasta 1998
Töötajate arv 3
Tegevjuht Margus Tilga
Aadress Pargi 3 Kehtna 79001 Raplamaa
Telefon 48 94912
48 75245
Faks 048 94912
E-post kehtnahly@hot.ee