Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Teretulemast Raplamaa ettevõtjate e -kataloogi avalehele!

Raplamaa ettevõtjate e-kataloog on interaktiivne ja andmebaasipõhine elektroonne infoallikas, mis täieneb pidevalt koostöös maakonna ettevõtjate ja omavalitsustega.

e-kataloogi eesmärk on tutvustada maakonna ettevõtteid, nende toodangut ning koostöösoove.
Kataloogi põhiandmetele saab lisada fotosid ja kaarte, koostöö- ning tööpakkumisi, uudiseid ja kuulutusi. Olemas on koht maakonna investeerimisvõimaluste - kinnistud, hooned, krundid jms - tutvustamiseks.


  Rapla Maavalitsus
  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Viimaseid teateid
Raplamaa Parimad Ettevõtjad
27.mai
Kutsume Teid esitama kandidaate konkursile Raplamaa Parimad Ettevõtjad!
Kõik asutused, ettevõtted, kodanikeühendused j
...
Loe
INGLISE KEELE algkursus
10.veebruar
18. veebruaril 2016 algab INGLISE KEELE algkursus

Õpetaja: Elina Aslett. Kursuse pikkus: 40 ak. h (30 täistundi). Kur
...
Loe
Virtuaalne tootearenduskeskkond
14.jaanuar
Algas vastuvõtt Loov Eesti+Maa ekspordi arendamise programmi PESA+. Avaldusi saab saata kuni 17. jaanuarini, programm al...
Loe


Kataloogi valmimist toetavad:

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Rapla Maavalitsus