Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Teretulemast Raplamaa ettevõtjate e -kataloogi avalehele!

Raplamaa ettevõtjate e-kataloog on interaktiivne ja andmebaasipõhine elektroonne infoallikas, mis täieneb pidevalt koostöös maakonna ettevõtjate ja omavalitsustega.

e-kataloogi eesmärk on tutvustada maakonna ettevõtteid, nende toodangut ning koostöösoove.
Kataloogi põhiandmetele saab lisada fotosid ja kaarte, koostöö- ning tööpakkumisi, uudiseid ja kuulutusi. Olemas on koht maakonna investeerimisvõimaluste - kinnistud, hooned, krundid jms - tutvustamiseks.


  Rapla Maavalitsus
  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Viimaseid teateid
LEADER 2017 taotlusvoorude tähtajad
16.november
Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas esmaspäeval 7. novembril 2016 oma koosolekul ära 2017.a. meetmete taotlusvooru...
Loe
Raplamaa uudised TRE Raadios
16.november
ROL on algatanud koos partneritega (RAEK, Maavalitsus, Partnerluskogu) Raplamaa pooltunni TRE Raadios.
Saated hakkavad
...
Loe
Innovatsioonipreemia maamajanduses
8.november
Maaeluministeerium, MTÜ Eesti Rukki Selts ja Sangaste vallavalitsus kuulutasid välja konkursi Friedrich Georg Magnus von...
Loe


Kataloogi valmimist toetavad:

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Rapla Maavalitsus